Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за консултантски услуги и проучвания за Пречистване на Утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийска среда и Средиземноморска среда, използвайки природно-базирани решения.

Posted on

На 18.10.2019г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за експертна дейност и консултантски услуги в подкрепа на свои изследвания и проучвания на природно-базирани решения за пречиствaне на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и/или утайки от земеделието, Предмет на Лот 1 (Пречистване на утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийски среда) […]

Води

Международна седмица на водата в Сингапур, 5-9 Юли 2020г.

Posted on

Изключително ни е приятно да ви поканим на Международната седмица на водата в Сингапур.Ние също ще бъдем част от водната седмица, представени от нашия Управител – стр.инж.|инж.хим. Иван Колев. Той ще даде своя принос като рецензент на следните 15 теми:1. Тема 1А: ВиК мрежово планиране, проектиране и изпълнение – Основни показатели за ефективност за управление […]

Води

Повторно използване на вода от пречиствателни станции за отпадъчни води

Posted on

Според доклад публикуван от Организацията на Обединените Нации (ООН) за „Световните перспективи за населението, 2019 г.“ се очаква населението на света да бъде 9,7 милиарда към 2050 г. и 10,9 милиарди към 2100 г. През последните години се отчита както ограничаване на водните ресурси, така и увеличаване на потреблението на вода в цял свят успоредно […]

Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Идеен Проект за Пречиствателна Станция за Отпадъчни води, гр. Разград

Posted on

На 05.04.2019г. стартирахме работа по проект „Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград“. С актуализацията на идейния проект от 2015г. се цели анализирането на използваната изходна информация като при необходимост се актуализира с променената такава за периода след 2015г. Целта на проекта за реконструкция и модернизация […]