Без категория

Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Posted on

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция […]

Води

Води: Обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Статията разглежда някои от най-опасните места по света за пиене на вода. За да се разбере колко безопасна е питейната вода в различните държави, са използвани данни от Индекса за екологична производителност на Йейлския университет, като специално е обърнато внимание на категорията за небезопасна питейна вода. Този индекс анализира качеството на питейната вода в 180 […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Текстът, публикуван на уебсайта на Университета на Британска Колумбия, описва нова технология, която използва машинно обучение за идентифициране на токсични вещества във водата. Проектът е изграден от екип от Университета на Британска Колумбия, който използва невронни мрежи и други технологии за обработка на данни, за да анализира образци от вода и да идентифицира потенциално токсични […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Изследователи от Университета в Сао Пауло (USP) в Бразилия са разработили нов метод за бързо и евтино откриване на бисфенол А (BPA) във водата. Наименован „пръстеноподобен“ сензор, устройството използва техника за измерване на електрическата проводимост на водата, която може да покаже наличието на BPA в концентрации от няколко нанограма на литър. Изследователите смятат, че техниката […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Благодарение на метод, разработен от Eawag, експертите могат да анализират сложни проблеми при вземане на решения по прост начин. ValueDecisions е името на новия инструмент, който облекчава професионалистите от комплицираната програмна работа, необходима за вземане на професионални решения. Инструментът е предназначен главно за професионалисти в инженерните офиси, общините или в научните изследвания и не за […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Posted on

Регулатори и иноватори работят заедно, за да дигитализират отпадъчните води. Следващата статия разглежда начините, по които се използва технологията, за да се подобри управлението на отпадъчните води и да се оптимизират процесите, свързани с тях. В нея се посочва, че благодарение на въвеждането на цифрови решения, регулаторите могат да проследят и контролират качеството на отпадъчните […]

Води

Необходимост от изготвяне на: „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“!

Posted on

С настоящата публикация, ние от Инженерик, обръщаме внимание, че е крайно време да се изготвят „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“, в съответствие с градоустройствения план на всеки град в България. Създаването на такъв тип стандарт/ръководство ще бъде в полза на собствениците на земи предвиждащи застрояването им, консултанти, проектанти и всеки […]

Води

Инж. Иван Колев от Инженерик: „Все повече ще се обръща внимание на пречистването на отпадъчни води в индустрията като еко фактор.“

Posted on

Повече за това какви иновативни технологии за пречистване и управление на промишлени отпадъчни води предлага фирма Инженерик може да прочетете в следващите редове от първата част на интервюто на инж. Иван Колев за Инженер БГ – Инженерният портал на България. #Инженерик#Engineerik#EIK#EIKlearn#EIKnews#EIKteam#EIKwatertreatment#watertreatment#wastewater#wastewatertreatment#drinkingwater#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

Води

Идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“

Posted on

„За нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали, изпълнихме цялостно идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“, както и на водопроводите от водоизточника – яз. „Боровица“ до пречиствателната станция и от нея до два напорни резервоара в гр. Кърджали“, посочи пред екипа нa Инженер.бг управителят на #Инженерик и главен проектант […]

Води

В края на Q4 за 2022г. ние от ИНЖЕНЕРИК с удоволствие можем да споделим някои от нашите успехи през изминалата година!

Posted on

Екипът на #Инженерик#EIKteam постигна високи резултати, които може да се видят в следващите редове. 1. Подписахме NDA за партньорство с няколко международни компании за проектиране и управление на проекти във връзка с модернизацията на различни по видове и производствен капацитет индустриални предприятия. Някои от тях са едни от най-големите и значими индустриални предприятия в България. […]