ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние […]

Инженерик проектира глобално устойчиви технологии!

Целта на #ИНЖЕНЕРИК ЕООД е да гарантира, че ще предложи на клиентите си глобално устойчиви технологии, доставяни на местно ниво. Професионалистите на […]

Технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки

С настоящата публикация можете да се запознаете с уебинар организиран от #IWA, в който се представят настоящи технологии за оползотворяване на енергия […]

Наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода

Университетът #cranfielduniversity разработва наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода. Нано мембранната тоалетна […]

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Работен Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

С инвестиционния проект се постигнаха националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация […]

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

С изготвянето на инвестиционният проект се постигат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на […]

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за Работно Проектиране на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

На 06.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация […]

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

На 05.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и строителство на компостираща инсталация  за разделно събрани зелени отпадъци  и на  инсталация за предварително […]