Води

ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

Posted on

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние изказваме нашaта благодарност към всички колеги и сътрудници за съвместните ни успешно завършени проекти! Вашата отдаденост и креативност могат да бъдат съчетани само с неутолима жажда за успех. По този повод специално искаме […]

Води

Инженерик проектира глобално устойчиви технологии!

Posted on

Целта на #ИНЖЕНЕРИК ЕООД е да гарантира, че ще предложи на клиентите си глобално устойчиви технологии, доставяни на местно ниво. Професионалистите на фирмата работят на пазари извън границата на нашата страна, като по този начин могат да предоставят всеобхватни решения, които защитават човешкото здраве и околната среда. #Проектиране#Партньорство#Финансиране#Инвестиции#ВиКСистеми#Пречистване#Вода

Води

Интервю с инж. Иван Колев управител на Инженерик ЕООД

Posted on

Фирма ИНЖЕНЕРИК е призната със своята визия, талант и упоритост. Интервю с инж. Иван Колев управител на Инженерик ЕООД. За да научите повече за фирма ИНЖЕНЕРИК, за интересните проектни решения, утвърдили компанията на българския пазар и за най-честите предизвикателствата при поемането на нов проект? #УстойчивоРазвитие#Проектиране#ВиКСистеми#Консултиране#УправлениеНаПроекти#ЕкологичнаЕфективност

Води

Технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки

Posted on

С настоящата публикация можете да се запознаете с уебинар организиран от #IWA, в който се представят настоящи технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки, заедно с обещаващи иновации. Темите, които са обхванати, включват възстановяване на енергия от вода чрез централно отопление и охлаждане и възстановяване на енергия от утайки чрез анаеробно разграждане и/или […]

Пречистване на индустриални води

Директивата за утайките от отпадъчни води

Posted on

Европа е с голямо разнообразие между окръзи и региони по отношение на околната среда, социалната среда и икономически ситуации. Въпреки това нашите цели са общи, като например да живеем в проспериращо и приобщаващо общество, с безопасна и устойчива околна среда. Следващото четиво на Европейската асоциация по водите (EWA) е създадено с цел запознаване с оценката […]

Води

Наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода

Posted on

Университетът #cranfielduniversity разработва наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода. Нано мембранната тоалетна ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода. Тя е предназначена за едно домакинство (еквивалентно на 10 души). Изплакването използва уникален въртящ се механизъм, без да се използва […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Работен Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

Posted on

С инвестиционния проект се постигнаха националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на РСУО Благоевград, ще допринесе за постигане на […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

Posted on

С изготвянето на инвестиционният проект се постигат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за Работно Проектиране на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

Posted on

На 06.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Бобошево, Кочериново, Рила и Симитли“. Съставът на битовите отпадъци на РСУО […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

Posted on

На 05.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и строителство на компостираща инсталация  за разделно събрани зелени отпадъци  и на  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на съоръжения към инсталациите в гр.Петрич, община Петрич“. Отделните зони и предложените съоръжения ще се проектират при капацитет на инсталацията за предварително третиране […]