Инженерик решава сложната задача за пречистването на отпадъчни води от предприятие за рециклиране на пластмаса

Опазване на околната среда и управление на ресурсите са от съществено значение за нашия съвременен свят, особено в индустрията. Но знаете ли, […]

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Текстът, публикуван на уебсайта на Университета на Британска Колумбия, описва нова технология, която използва машинно обучение за идентифициране на токсични вещества във […]

Индустриални водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

В бъдеще прозрачните слънчеви панели може да заменят стъклата на прозорците. Тези панели могат да генерират електричество от слънчевата енергия, като в […]

Инженерик е готова да ви помогне в изготвянето на хидравличен динамичен модел, с цел превенция от хидравличен удар в системата!

В света на инженерното проектиране на водопроводни и канализационни системи, едно от най-големите предизвикателства е да се гарантира, че тези системи ще […]

Необходимост от изготвяне на: „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“!

С настоящата публикация, ние от Инженерик, обръщаме внимание, че е крайно време да се изготвят „Изисквания за представяне на план за управление […]

ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние […]

Идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“

„За нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали, изпълнихме цялостно идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“, […]