Индустрия

Инженерик решава сложната задача за пречистването на отпадъчни води от предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

Опазване на околната среда и управление на ресурсите са от съществено значение за нашия съвременен свят, особено в индустрията. Но знаете ли, че пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) играят ключова роля за създаване на здравословна среда и устойчиво развитие в промишлеността? Именно по тази причина, при проектирането на такива съоръжения, е важно да се […]

Води

Води: Обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Статията разглежда някои от най-опасните места по света за пиене на вода. За да се разбере колко безопасна е питейната вода в различните държави, са използвани данни от Индекса за екологична производителност на Йейлския университет, като специално е обърнато внимание на категорията за небезопасна питейна вода. Този индекс анализира качеството на питейната вода в 180 […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Текстът, публикуван на уебсайта на Университета на Британска Колумбия, описва нова технология, която използва машинно обучение за идентифициране на токсични вещества във водата. Проектът е изграден от екип от Университета на Британска Колумбия, който използва невронни мрежи и други технологии за обработка на данни, за да анализира образци от вода и да идентифицира потенциално токсични […]

Технологии

Индустриални водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

В бъдеще прозрачните слънчеви панели може да заменят стъклата на прозорците. Тези панели могат да генерират електричество от слънчевата енергия, като в същото време осигуряват светлина и изглед на своята среда. В статията са разгледани предимствата на прозрачните слънчеви панели и начинът, по който те могат да се използват за производство на енергия. В допълнение […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Posted on

Регулатори и иноватори работят заедно, за да дигитализират отпадъчните води. Следващата статия разглежда начините, по които се използва технологията, за да се подобри управлението на отпадъчните води и да се оптимизират процесите, свързани с тях. В нея се посочва, че благодарение на въвеждането на цифрови решения, регулаторите могат да проследят и контролират качеството на отпадъчните […]

Води

Инженерик е готова да ви помогне в изготвянето на хидравличен динамичен модел, с цел превенция от хидравличен удар в системата!

Posted on

В света на инженерното проектиране на водопроводни и канализационни системи, едно от най-големите предизвикателства е да се гарантира, че тези системи ще работят по надежден начин в продължение на дълъг период от време. Един от най-честите проблеми, с които можем да се сблъскаме, е хидравличният удар, който може да причини сериозни щети на водопроводните и […]

Води

Необходимост от изготвяне на: „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“!

Posted on

С настоящата публикация, ние от Инженерик, обръщаме внимание, че е крайно време да се изготвят „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“, в съответствие с градоустройствения план на всеки град в България. Създаването на такъв тип стандарт/ръководство ще бъде в полза на собствениците на земи предвиждащи застрояването им, консултанти, проектанти и всеки […]

Води

Инж. Иван Колев от Инженерик: „Все повече ще се обръща внимание на пречистването на отпадъчни води в индустрията като еко фактор.“

Posted on

Повече за това какви иновативни технологии за пречистване и управление на промишлени отпадъчни води предлага фирма Инженерик може да прочетете в следващите редове от първата част на интервюто на инж. Иван Колев за Инженер БГ – Инженерният портал на България. #Инженерик#Engineerik#EIK#EIKlearn#EIKnews#EIKteam#EIKwatertreatment#watertreatment#wastewater#wastewatertreatment#drinkingwater#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

Води

ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

Posted on

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние изказваме нашaта благодарност към всички колеги и сътрудници за съвместните ни успешно завършени проекти! Вашата отдаденост и креативност могат да бъдат съчетани само с неутолима жажда за успех. По този повод специално искаме […]

Води

Идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“

Posted on

„За нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали, изпълнихме цялостно идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“, както и на водопроводите от водоизточника – яз. „Боровица“ до пречиствателната станция и от нея до два напорни резервоара в гр. Кърджали“, посочи пред екипа нa Инженер.бг управителят на #Инженерик и главен проектант […]