Води

Международна седмица на водата в Сингапур, 5-9 Юли 2020г.

Posted on

Изключително ни е приятно да ви поканим на Международната седмица на водата в Сингапур.Ние също ще бъдем част от водната седмица, представени от нашия Управител – стр.инж.|инж.хим. Иван Колев. Той ще даде своя принос като рецензент на следните 15 теми:1. Тема 1А: ВиК мрежово планиране, проектиране и изпълнение – Основни показатели за ефективност за управление […]

Води

Повторно използване на вода от пречиствателни станции за отпадъчни води

Posted on

Според доклад публикуван от Организацията на Обединените Нации (ООН) за „Световните перспективи за населението, 2019 г.“ се очаква населението на света да бъде 9,7 милиарда към 2050 г. и 10,9 милиарди към 2100 г. През последните години се отчита както ограничаване на водните ресурси, така и увеличаване на потреблението на вода в цял свят успоредно […]

Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработване на Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“

Posted on

На 13.09.2019г. завършихме работа по  „Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“. Обезпечаването територията на квартала с канализационна мрежа, там където такава няма към момента или ако има, то тя не отговаря на нормативните изисквания, ще предотврати замърсяването на повърхностните и подпочвените води и ще се намали здравният […]

Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“

Posted on

На 01.08.2019г. стартирахме работа по проект „Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“. Проектната разработка обхваща ВиК мрежата на гр. Ловеч в район със  следните граници: ул. „Стара планина“ – ОТ 276 – 265 – 266 – 259 – ОТ 258; ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 […]