Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – […]

Инженерик решава сложната задача за пречистването на отпадъчни води от предприятие за рециклиране на пластмаса

Опазване на околната среда и управление на ресурсите са от съществено значение за нашия съвременен свят, особено в индустрията. Но знаете ли, […]

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Водната компания „Yorkshire Water“ обяви разширяването на използването на изкуствен интелект (AI) за намаляване на рисковете от замърсяване на околната среда. Новата […]

Инж. Иван Колев от Инженерик: „В пречистването на отпадъчни води съществуват иновативни технологии със слаба популярност у нас.““

Втората част на интервюто на инж. Иван Колев за Инженер БГ – Инженерният портал на България се фокусира върху технологиите за пречистване […]

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Научен екип от Университета на Тексас в Остин разработва хидрогел, който може да извлича значително количество прясна вода от сух въздух, благодарение […]

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Учени от университета Northwestern разработиха компютър, който използва ДНК за оценка на качеството на водата. Технологията използва процес на хибридизация на ДНК, […]