Без категория

Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Posted on

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция […]

Води

Води: Обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Статията разглежда някои от най-опасните места по света за пиене на вода. За да се разбере колко безопасна е питейната вода в различните държави, са използвани данни от Индекса за екологична производителност на Йейлския университет, като специално е обърнато внимание на категорията за небезопасна питейна вода. Този индекс анализира качеството на питейната вода в 180 […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Posted on

Регулатори и иноватори работят заедно, за да дигитализират отпадъчните води. Следващата статия разглежда начините, по които се използва технологията, за да се подобри управлението на отпадъчните води и да се оптимизират процесите, свързани с тях. В нея се посочва, че благодарение на въвеждането на цифрови решения, регулаторите могат да проследят и контролират качеството на отпадъчните […]

Води

Инж. Иван Колев от Инженерик: „Все повече ще се обръща внимание на пречистването на отпадъчни води в индустрията като еко фактор.“

Posted on

Повече за това какви иновативни технологии за пречистване и управление на промишлени отпадъчни води предлага фирма Инженерик може да прочетете в следващите редове от първата част на интервюто на инж. Иван Колев за Инженер БГ – Инженерният портал на България. #Инженерик#Engineerik#EIK#EIKlearn#EIKnews#EIKteam#EIKwatertreatment#watertreatment#wastewater#wastewatertreatment#drinkingwater#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

Води

ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

Posted on

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние изказваме нашaта благодарност към всички колеги и сътрудници за съвместните ни успешно завършени проекти! Вашата отдаденост и креативност могат да бъдат съчетани само с неутолима жажда за успех. По този повод специално искаме […]

Води

Идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“

Posted on

„За нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали, изпълнихме цялостно идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“, както и на водопроводите от водоизточника – яз. „Боровица“ до пречиствателната станция и от нея до два напорни резервоара в гр. Кърджали“, посочи пред екипа нa Инженер.бг управителят на #Инженерик и главен проектант […]

Води

В края на Q4 за 2022г. ние от ИНЖЕНЕРИК с удоволствие можем да споделим някои от нашите успехи през изминалата година!

Posted on

Екипът на #Инженерик#EIKteam постигна високи резултати, които може да се видят в следващите редове. 1. Подписахме NDA за партньорство с няколко международни компании за проектиране и управление на проекти във връзка с модернизацията на различни по видове и производствен капацитет индустриални предприятия. Някои от тях са едни от най-големите и значими индустриални предприятия в България. […]

Води

ИНЖЕНЕРИК планира и проектира градска и индустриална инфраструктура!

Posted on

„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“: Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000 м3 и до НР 5000 м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000 м3“ NGINEERIK plans and design urban and industrial infrastructure. Engineering of […]

Води

Инженерик проектира и поддържа инфраструктура, с която се подобряват оперативните и финансовите резултати в индустрията!

Posted on

#Инженерик проектира и поддържа инфраструктура, с която се подобряват оперативните и финансовите резултати в индустрията. #Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKlearn#EIKindustry

Води

ИНЖЕНЕРИК успешно завърши поредица отговорни обекти през второто и трето тримесечие на 2022г.!

Posted on

През второто и третото тримесечие на настоящата 2022 година екипът на фирма #ИНЖЕНЕРИК успешно завърши поредица отговорни обекти. Това включва реконструкция на магистрален водопровод и главни водопроводи на ВС „Боровица“, реконструкция на ПСОВ Обзор. Също така в този период приключи и строителството на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа за гр. Тутракан“. Гордеем се с всички […]