Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 09.03.2020г. завършихме работа по проектиране във фаза пред инвестиционно проучване за изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадъчни води на територията на предприятие за рециклиране на пластмаса. Проектът е разработен в съответствие с цялостната политика в областта на опазване на околната среда, респективно на водите в България и за изпълнението на […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 11.02.2020г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изготвяне на проект във фаза пред инвестиционно проучване за обект „Локална пречиствателна станция за предприятие за рециклиране на пластмаса“. Пред инвестиционното проучване ще включи определяне на седмични отпадъчни промишлени водни количества и замърсености формиране на площадката на даденото предприятие и изготвяне на технологични решения за изграждане на […]