Води

ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

Posted on

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти. Ние изказваме нашaта благодарност към всички колеги и сътрудници за съвместните ни успешно завършени проекти! Вашата отдаденост и креативност могат да бъдат съчетани само с неутолима жажда за успех. По този повод специално искаме […]

Води

Интервю с инж. Иван Колев управител на Инженерик ЕООД

Posted on

Фирма ИНЖЕНЕРИК е призната със своята визия, талант и упоритост. Интервю с инж. Иван Колев управител на Инженерик ЕООД. За да научите повече за фирма ИНЖЕНЕРИК, за интересните проектни решения, утвърдили компанията на българския пазар и за най-честите предизвикателствата при поемането на нов проект? #УстойчивоРазвитие#Проектиране#ВиКСистеми#Консултиране#УправлениеНаПроекти#ЕкологичнаЕфективност

Води

Технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки

Posted on

С настоящата публикация можете да се запознаете с уебинар организиран от #IWA, в който се представят настоящи технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки, заедно с обещаващи иновации. Темите, които са обхванати, включват възстановяване на енергия от вода чрез централно отопление и охлаждане и възстановяване на енергия от утайки чрез анаеробно разграждане и/или […]

Води

Интернет на нещата (IoT)

Posted on

Интернет на нещата (IoT) е технология, която ни помага да преосмислим ежедневието, но изкуственият интелект (AI) е истинската движеща сила зад пълния потенциал на IoT. www.engineerik.com #инженерик#иновации#партньорство #engineerik#innovation#partnership

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Работен Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

Posted on

С инвестиционния проект се постигнаха националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на РСУО Благоевград, ще допринесе за постигане на […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

Posted on

С изготвянето на инвестиционният проект се постигат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за Работно Проектиране на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

Posted on

На 06.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Бобошево, Кочериново, Рила и Симитли“. Съставът на битовите отпадъци на РСУО […]

Отпадъци

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

Posted on

На 05.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и строителство на компостираща инсталация  за разделно събрани зелени отпадъци  и на  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на съоръжения към инсталациите в гр.Петрич, община Петрич“. Отделните зони и предложените съоръжения ще се проектират при капацитет на инсталацията за предварително третиране […]