Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 09.03.2020г. завършихме работа по проектиране във фаза пред инвестиционно проучване за изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадъчни води на територията на предприятие за рециклиране на пластмаса. Проектът е разработен в съответствие с цялостната политика в областта на опазване на околната среда, респективно на водите в България и за изпълнението на […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 11.02.2020г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изготвяне на проект във фаза пред инвестиционно проучване за обект „Локална пречиствателна станция за предприятие за рециклиране на пластмаса“. Пред инвестиционното проучване ще включи определяне на седмични отпадъчни промишлени водни количества и замърсености формиране на площадката на даденото предприятие и изготвяне на технологични решения за изграждане на […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработването на идейни решения и технически проект с проектосметна документация за реализация на обект „Етап 37“, Амилум Бългаиря ЕАД

Posted on

На 07.10.2019г. завършихме работа по проектиране, което включва: изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: ЕТАП 37: „ВОДОЗАХРАНВАНЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ПОМПЕНА СТНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА“, Амилум България ЕАД. С реализиране на инвестиционното намерение (ИН) „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД цели разширяване на дейността си и добавяне на […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране, което включва изработване на идейни решения и технически проект с проектосметна документация за реализация на обект „Етап 37“, Амилум Бългаиря ЕАД

Posted on

На 13.02.2019г. стартирахме работа по проектиране, което включва: изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: ЕТАП 37: „ВОДОЗАХРАНВАНЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ПОМПЕНА СТНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА“, Амилум България ЕАД. Целта на разработката е изготвяне идейни решения и технически проект с работни детайли за противопожарна помпена […]