Без категория

Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Posted on

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция […]

Води

Анализ на водни системи с цел защита от хидравличен удар

Posted on

📢 Уважаеми колеги, За всички, които пропуснаха уебинара на управителят ни свързан с „Анализ на водни системи с цел защита от хидравличен удар“ или просто желаете да се върнете на някои от неговите ключови моменти, сега имате възможността да го изгледате напълно онлайн. В този уебинар инж. Иван Колев представи важността от разбирането на феномена […]

Води

Основни принципи на управление на водните ресурси в градовете на бъдещето

Posted on

👨‍🏫 Инженерик представи основни принципи за умно управление на водата в градовете на бъдещето! 🌊 На FUTURE RESIDENTIAL CITIES FORUM, организиран от BAU Academy, нашият управител Иван Колев разкри пътеводител за градовете като водно мъдри екосистеми. 🌍 Принципите на International Water Association се разделят на четири нива, които определят един град като водно мъдър. В […]

Води

Фирмата Инженерик участва в строителното технологично събитие в Дубай

Posted on

Фирмата Инженерик участва в строителното технологично събитие в #Дубай, чрез нашите партньори от Bentley Engineering Simulation Group. Construction Technology conFEX 2023 акцентира върху иновативни идеи в областта на екологичната устойчивост. В рамките на събитието са обсъждани напредничави концепции като „sponge cities“, „zero net“ и иновативни подходи в проектирането и управлението на водните ресурси, както и […]

Води

Успешна реализирани проекти с Bentley Hammer и WaterGEMS от екипа на ИНЖЕНЕРИК!

Posted on

Като фирма за инженерни услуги, ИНЖЕНЕРИК успешно използва софтуерните инструменти Bentley WaterGEMS и Bentley Water Hammer за разработка на хидравлични модели на водни системи и оптимизиране на тяхната производителност от гледна точка на ефективното и устойчиво управление. С помощта на Bentley WaterGEMS създаваме точни хидравлични модели, анализираме поведението на системата и оценяваме различни сценарии, за […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Водната компания „Yorkshire Water“ обяви разширяването на използването на изкуствен интелект (AI) за намаляване на рисковете от замърсяване на околната среда. Новата система, която се нарича „Proactive Asset Management System“ (PAMS), използва AI, за да прогнозира рисковете от отпадъчни води, които може да се изпуснат в околната среда. PAMS ще позволи на компанията да действа […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Учени са разработили нов метод за синтез на перспективна мембрана с отлична ефективност по време на премахването на CO2 от промишлени емисии. Ключов начин за намаляване на концентрациите на CO2 в емисиите, включва отделянето на CO2 от газова смес с помощта на мембрана. Затова учените насочват усилията си към подобряване на тези мембрани. В ново […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Изследователи от Технион – Израелски институт за технологии са разработили нова технология за ефективно премахване на PFAS от питейната вода. Тези субстанции, наричани още „вечни“ химикали, могат да се натрупват в тялото и да предизвикат сериозни здравни проблеми. Новата технология използва електрохимически метод, който премахва до 99,5% от PFAS от водата, като в същото време […]

Води

Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Posted on

Препарат на основата на метал-органична рамка (МОР) може да бъде използван за по-ефективно отстраняване на замърсявания във водата, показаха изследования, проведени от китайски учени. Екипът използва МОР, наречен MIL-101(Cr), който може да адсорбира широк спектър от замърсявания, включително тежки метали, аминокиселини и хлорорганични замърсители, съобщава изследването. Той демонстрира висока ефективност при отстраняване на замърсявания от […]

Води

Инж. Иван Колев от Инженерик: „В пречистването на отпадъчни води съществуват иновативни технологии със слаба популярност у нас.““

Posted on

Втората част на интервюто на инж. Иван Колев за Инженер БГ – Инженерният портал на България се фокусира върху технологиите за пречистване на промишлени отпадъчни води и предизвикателствата, които срещаме в работата си. Повече за това какви иновативни технологии за пречистване и управление на промишлени отпадъчни води предлага фирма Инженерик може да прочетете в следващите […]