Без категория

Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Posted on

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция […]

Без категория

Днес „ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД навършва 2 години от своето създаване!

Posted on

Благодарим на всички наши партньори за подкрепата и доверието през тези две години съвместна работа! Екипът на ИНЖЕНЕРИК постигна изключително високи резултати за изминалите 2 години, включващи: – Успешно завършени 11 проекта с направление ВОДИ, ОТПАДЪЦИ и ИНДУСТРИЯ – Успешно завършен международен проект към JOINT RESEARCH CENTER – THE EUROPEAN UNION SCIENCE HUB – Стартиране […]