Заявление за работа

В ИНЖЕНЕРИК ЕООД непрекъснато търсим квалифицирани инженери, специалисти, ръководители на проекти и мениджъри, които отговарят на нашите професионални услуги и направления.

Нашите CV-бази данни са разделени съгласно предлаганите от нас услуги за всяко едно от напрвленията, част от нашето портфолио. Изберете услугата и напрвлението, които най-добре отговарят на вашите компетенции, и отбележите уменията си в съответствие с тях във вашето мотивационно писмо и автобиография.

Когато сте споделили с нас вашия опит и умения, можем да ви намерим в нашата базата данни, когато съответните свободни работни места съответстват на вашия профил.

Дори да сте подали своята автобиография и заявление, можете да кандидатствате за свободни работни места, които рекламираме, и да насочите молбата си към тях.

Ние ще съхраняваме вашето заявление в продължение на шест месеца съгласно GDPR и ЗЗЛД.

За повече информация може да се свържите с нашия офис мениджър, чрез имейл talents@engineerik.com