Успешно завършихме проектирането на реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора

Заради бързите темпове на урбанизация и индустриално развитие днес, инфраструктурата за обработка на отпадъчни води – както обществената, така и частната – трябва да гарантира, че съответства на най-високите стандарти по отношение на околната среда и здравето на хората. В този контекст, имаме удоволствието да представим поредния ни успешно завършен инвестиционен проект, който касае реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Стара Загора.

ПСОВ Стара Загора се намира в землището на с. Хрищени, югоизточно от града. Разположена е на десния бряг на Бедечка река и е предназначена да обслужва над 220 000 еквивалентни жители, а повече подробности за проекта може да откриете в линка по-долу:

https://xn--e1aabhzcw.bg/vik/implementations/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0