Основни принципи на управление на водните ресурси в градовете на бъдещето

👨‍🏫 Инженерик представи основни принципи за умно управление на водата в градовете на бъдещето! 🌊

На FUTURE RESIDENTIAL CITIES FORUM, организиран от BAU Academy, нашият управител Иван Колев разкри пътеводител за градовете като водно мъдри екосистеми. 🌍

Принципите на International Water Association се разделят на четири нива, които определят един град като водно мъдър. В презентацията бяха обхванати 17 принципа, които помагат за изграждане на устойчив градски дизайн и умно управление в градовете на бъдещето. 🌿💧

🌱 НИВО 1 – Регенеративни водни услуги

🌿 НИВО 2 – Чувствителен към водата градски дизайн

💦 НИВО 3 – Градове, свързани с водни тела

💙 НИВО 4 – Водни разумни общности Презентацията включваше и реални примери за градове, които вече прилагат тези принципи.

Ние, от Инженерик, се гордеем да бъдем част от движението за умно управление на водата и ще продължим да подкрепяме и насърчаваме иновации в тази област. С внедряването на основните принципи на International Water Association, ние можем да променим градовете ни в по-устойчиви и екологично осъзнати общности. 🌊

Вдъхновени от тези принципи, Инженерик ще продължи да работи в партньорство с градове и организации, за да разработим иновативни решения за управление на водните ресурси. Нашата цел е да създадем градове, които отговарят на нуждите на населението, без да намаляват качеството и достъпността на водата.

Благодарение на ангажимента и експертизата на екипа ни от инженери, Инженерик ще продължи да бъде водеща компания в областта на управлението на водата в градските среди. Ние сме готови да помогнем на градовете да се превърнат във водно устойчиви и интелигентни общности.

Заедно можем да създадем бъдеще, в което водата играе ключова роля в устойчивото развитие на градовете ни. 💧🌍

#Инженерик #УмноУправление #ВодноустойчивиГрадове #Иновации #Футуризъм