Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Водната компания „Yorkshire Water“ обяви разширяването на използването на изкуствен интелект (AI) за намаляване на рисковете от замърсяване на околната среда. Новата система, която се нарича „Proactive Asset Management System“ (PAMS), използва AI, за да прогнозира рисковете от отпадъчни води, които може да се изпуснат в околната среда. PAMS ще позволи на компанията да действа по-бързо и да предотврати замърсяването на околната среда, като същевременно намалява разходите за отстраняване на замърсявания. Yorkshire Water вече използва AI за определяне на рискове от замърсяване на реки и езера в реално време. Новата система ще позволи на компанията да проследява в реално време състоянието на своите активи и да се възползва от възможността да предвиди рисковете от замърсяване преди да се случат.

#Инженерик #Engineerik #EIK #EIKnews #EIKteam #watermanagement #watertechnologies #waterexperts #SustainableLegacies

https://www.yorkshirewater.com/news-media/news-articles/2021/yorkshire-water-expands-artificial-intelligence-use-to-reduce-pollution-risks/?fbclid=IwAR1N-qny41CbnuBd2vyIrZ7prRp6Yl0gEtkfL4ylLNSb1OolTLQhfsJj7Jg