Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Учени са разработили нов метод за синтез на перспективна мембрана с отлична ефективност по време на премахването на CO2 от промишлени емисии. Ключов начин за намаляване на концентрациите на CO2 в емисиите, включва отделянето на CO2 от газова смес с помощта на мембрана. Затова учените насочват усилията си към подобряване на тези мембрани.

В ново изследване екип от Япония представя нов метод за синтезиране на мембрана върху нова силициева субстратна материя, наречена Si-CHA, която може да направи мембраната два пъти по-проницаема за CO2, отколкото тези, получени със съществуващи методи.

#Инженерик #Engineerik #EIK #EIKnews #EIKteam #watermanagement #watertechnologies #waterexperts #SustainableLegacies

https://www.shibaura-it.ac.jp/en/news/nid00001979.html?fbclid=IwAR3684WqzUQqhAOyOjZZ0DosfhJwlZtPJAbGRIttVltVSXqxcC64BlbIN1g