Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Изследователи от Технион – Израелски институт за технологии са разработили нова технология за ефективно премахване на PFAS от питейната вода. Тези субстанции, наричани още „вечни“ химикали, могат да се натрупват в тялото и да предизвикат сериозни здравни проблеми.

Новата технология използва електрохимически метод, който премахва до 99,5% от PFAS от водата, като в същото време запазва нейната качествена характеристика. Този метод е устойчив и ефективен както за градски, така и за отдалечени райони, където питейната вода може да бъде замърсена от тези вещества. Новата технология може да бъде ключова за борбата срещу замърсяването на питейната вода с тези вредни субстанции.

#Инженерик #Engineerik #EIK #EIKnews #EIKteam #watermanagement #watertechnologies #waterexperts #SustainableLegacies