Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Препарат на основата на метал-органична рамка (МОР) може да бъде използван за по-ефективно отстраняване на замърсявания във водата, показаха изследования, проведени от китайски учени. Екипът използва МОР, наречен MIL-101(Cr), който може да адсорбира широк спектър от замърсявания, включително тежки метали, аминокиселини и хлорорганични замърсители, съобщава изследването. Той демонстрира висока ефективност при отстраняване на замърсявания от водни среди в лабораторни условия и може да бъде преработен за приложение в промишлен мащаб, съобщават учените.

#Инженерик #Engineerik #EIK #EIKnews #EIKteam #watermanagement #watertechnologies #waterexperts #SustainableLegacies