Води: Обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Статията разглежда някои от най-опасните места по света за пиене на вода.

За да се разбере колко безопасна е питейната вода в различните държави, са използвани данни от Индекса за екологична производителност на Йейлския университет, като специално е обърнато внимание на категорията за небезопасна питейна вода.

Този индекс анализира качеството на питейната вода в 180 държави по света въз основа на броя на стандартизираните за възраст години, починали заради изложение на небезопасна питейна вода на 100 000 души (DALY коефициент).

Всички държави в нашия списък са класирани с оценка от 0 до 100, като най-високата оценка от 100 показва много безопасна питейна вода, а 0 означава най-небезопасната.

За да се разбере дали водата от крана е безопасна за пиене във всяка държава, е посетен уебсайта на Центровете за контрол и предотвратяване на заболяванията (CDC) и като е извлечено от всяка държава списък „места за посещение“, след което е разгледан раздел „яжте и пийте безопасно“ за всяка държава, за да разберем дали е препоръчително или не да се пие вода от крана в тази държава.

Данните са вярни към януари 2023 г.

#Инженерик #Engineerik #EIK #EIKnews #EIKteam #watermanagement #watertechnologies #waterexperts #SustainableLegacies

https://www.qssupplies.co.uk/worlds-most-dangerous-drinking-water.html?fbclid=IwAR3684WqzUQqhAOyOjZZ0DosfhJwlZtPJAbGRIttVltVSXqxcC64BlbIN1g