Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

Текстът, публикуван на уебсайта на Университета на Британска Колумбия, описва нова технология, която използва машинно обучение за идентифициране на токсични вещества във водата. Проектът е изграден от екип от Университета на Британска Колумбия, който използва невронни мрежи и други технологии за обработка на данни, за да анализира образци от вода и да идентифицира потенциално токсични материали.

Технологията може да има значителен принос за опазването на околната среда и общественото здраве, като помага за ранното откриване на химикали, които могат да представляват риск за човешкото здраве и околната среда.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies