Индустриални водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Април 2023 #EIKnews

„3D принтиран резервор за вода“.

Компанията United Utilities и технологичните иноватори ChangeMaker 3D демонстрираха използването на компоненти, изпечатани от бетон в 3D формат – със значителни спестявания на въглерод, разходи и труд. Тази нова технология, известна като „Printfrastructure“, постигна 25% намаление на въглерода, спестяване от 20% на разходите и 55% намаление на труда в сравнение с традиционните методи.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://www.unitedutilities.com/corporate/newsroom/latest-news/water-sector-heralds-uk-first-in-major-success-for-greener-printfrastructure/?fbclid=IwAR0GbqnrKW-eEc_8ZysHFdQ4QosC3NrxsiYyRL0R1pn81TQ72tFjHZsFHk8