Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

European Water Association (EWA) разглежда значимостта на електронните системи за управление на водните ресурси в Европа и какво може да се направи за оптимизиране на тяхната ефективност.

В публикацията се разглеждат основните фактори, които влияят върху управлението на водата, като климатичните промени, нарастващата конкуренция за водни ресурси и нарастващата енергийна ефективност на процесите на пречистване на водата. Също така се споменават и други предизвикателства, свързани с управлението на водата, като закони и регулации, които са наложени в различните държави-членки на ЕС.

В заключение, авторът подчертава, че е необходимо да се развиват по-ефективни и иновативни електронни системи за управление на водите, като се подкрепят усилията за сътрудничество между държавите-членки.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/E-WAter/documents/1_EWA_E-Water_Munich_2012_Neis.pdf?fbclid=IwAR1V8oisms-Izt552_4sqS_PH-fvOSO4PKgFfCnCmfT_8ZazF94EGJWnGu4