Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Статията „Monitoring, sizing and removal efficiency of stormwater treatment facilities in Sweden“ разглежда мониторинга, определянето на размера и ефективността на системите за третиране на отводнените дъждовни води в Швеция.

В статията се описват различни методи за мониторинг на ефективността на системите за третиране на отводнените води, включително течности, които съдържат тежки метали и други замърсители. Също така се обсъжда определянето на правилния размер на системата за третиране на отводнените води, като се вземат под внимание климатичните условия, географската локация и хидрологичните характеристики на местоположението.

Статията допринася за по-добро разбиране на методите за мониторинг и определяне на размера и ефективността на системите за третиране на отводнените дъждовни води в Швеция и може да бъде полезна за специалисти в областта на управлението на водите.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/E-WAter/documents/10_E-Water_PerssonJ_Monitoring_sizing_and_removal_efficiency.pdf?fbclid=IwAR0KTiT1DVXxwuTKnS7_khDYQtHyOPywBPbxL0ADm887zAdhL8eiwNwaiek