Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Използването на изкуствен интелект при управлението на водопроводни мрежи в населени места е една от най-новите тенденции в областта на инфраструктурното управление. Този подход позволява на градските органи да подобрят ефективността на мрежите и да намалят загубите на вода, което е особено важно в условията на нарастващо население и изменение на климата.

Една от успешните реализации на изкуствен интелект в управлението на водопроводни мрежи е в града Ню Йорк. В рамките на проекта „NYC Water“ се използва AI за прогнозиране на проблеми във водопроводната мрежа, както и за управление на потреблението на вода в града. Системата също така анализира данните за качеството на водата и рисковете от замърсяване, като помага за наблюдение на водните източници.

В Лондон създадоха система за управление на водопроводните мрежи, която също използва изкуствен интелект. Системата позволява на градските органи да мониторират и контролират разхода на вода в реално време, което намалява загубите и помага за опазване на околната среда.

Друг успешен пример за използване на AI в управлението на водопроводните мрежи е в града Сан Франциско. Там местните организации използват система за мониторинг на водните източници и оптимизиране на потреблението на вода. Системата използва AI за прогнозиране на тенденциите във водоснабдяването и за оптимизиране на мрежата за по-ефективно използване на водата.

Тези примери показват, че изкуственият интелект може да бъде мощен инструмент за управление на водопроводните мрежи в населени места. Такива системи могат да намалят загубите на вода, да подобрят качеството на използваната услуга и осигурят по ефективно използване и управление на системата.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#AI#waterAI#artificialIntelligence#SustainableLegacies

https://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/E-WAter/documents/5_Haimi_Mulas_Vahala_Process_Automation_051010.pdf?fbclid=IwAR0KTiT1DVXxwuTKnS7_khDYQtHyOPywBPbxL0ADm887zAdhL8eiwNwaiek