Световен ден на водата!

Уважаеми приятели,

С радост ви поздравяваме по случай деня на водата от името на Инженерик. Като фирма, специализирана в инженерните решения за устойчиво използване на водните ресурси, сме силно ангажирани да насърчаваме научните постижения, които подобряват контрола и защитата на нашите водни системи. В тази връзка, с удоволствие споделяме с вас последната новина от Университета Макгил за използването на изкуствен интелект за откриване на замърсители във водните системи по целия свят.

Технологията използва дистанционно наблюдение и може да бъде използвана в реално време, за да открие замърсители с размери от нанометри до сантиметри, като например маслени проливи или дори вируси като COVID-19. Информацията може да бъде използвана, за да се идентифицират, предвидят и адресират разпространението на замърсители и избухвания на болести или вируси, като се намалят рисковете за общественото здраве. Тази нова технология може да бъде играчка, която ще позволи на правителствата, индустриите и общностите да действат бързо, да споделят информация и да намалят вредата за екосистемата.

С разработването на подобни технологии може да се постигне гарантиране за бързото и ефективно реагиране на разпространението на замърсители и за предотвратяването на бъдещи бедствия за общественото здраве. Всички заедно можем да работим за подобряване на качеството на нашите водни ресурси и за насърчаване на устойчивото им използване.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://phys.org/news/2022-10-pollutants-ai.html?fbclid=IwAR3QphYeViB0QUZbVB7aEk33hGYGc-dskWZC0dXC1eKitwkJI3bckr3LP_I