Водни технологии в центъра на вниманието: Най-новите технологични постижения в добив, обработка, доставка и управление на водни ресурси | Март 2023 #EIKnews

Регулатори и иноватори работят заедно, за да дигитализират отпадъчните води.

Следващата статия разглежда начините, по които се използва технологията, за да се подобри управлението на отпадъчните води и да се оптимизират процесите, свързани с тях.

В нея се посочва, че благодарение на въвеждането на цифрови решения, регулаторите могат да проследят и контролират качеството на отпадъчните води в реално време, като по този начин се подобрява ефективността на цялата система. Също така се разглежда и ролята на иноваторите, които разработват нови технологии и решения, които могат да помогнат за управлението на отпадъчните води и опазването на околната среда.

В заключение, статията подчертава, че сътрудничеството между регулаторите и иноваторите е от съществено значение за постигането на устойчиво управление на отпадъчните води.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://smartwatermagazine.com/blogs/max-howells/swan-corner-how-regulators-and-innovators-are-working-together-digitise-wastewater?fbclid=IwAR1inChqyFEscXr81jXZln-l08nb5BtmWrFA0Z7fdKuIIo_8qAHM82G0z7c