ИНЖЕНЕРИК на 4 години!

#Инженерик прекрачи границата от 4 години от своето създаване. За изминалите 4 години ние се запознахме и работихме с изключителни професионалисти.

Ние изказваме нашaта благодарност към всички колеги и сътрудници за съвместните ни успешно завършени проекти!👷

Вашата отдаденост и креативност могат да бъдат съчетани само с неутолима жажда за успех. По този повод специално искаме да поздравим всички ви и да си пожелаем още една страхотна година!💯

#Инженерик#Engineerik#EIKteam#EIKlearn#EIKnews#EIK#EIKwater#EIKwatertreatment#EIKwatersupply#EIKwatersewer