Идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“

„За нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Кърджали, изпълнихме цялостно идейно и работно проектиране за реконструкция и модернизация на ПСПВ „Енчец“, както и на водопроводите от водоизточника – яз. „Боровица“ до пречиствателната станция и от нея до два напорни резервоара в гр. Кърджали“, посочи пред екипа нa Инженер.бг управителят на #Инженерик и главен проектант на проектите – инж. Иван Колев.

Повече за това какви иновативни технологии за пречистване на питейни води внедри #Инженерик при модернизацията на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали, може да прочетете в следващата статия.

„For the needs of Water Supply and Sewerage Ltd., Kardzhali, Bulgaria, we performed a complete conceptual and detailed design project for reconstruction and modernization of Drinking Water Treatment Plant „Enchets“, as well as the water pipelines from the water source – dam. „Borovitsa“ to the treatment plant and from it to two pressure tanks in the town of Kardzhali, Bulgaria“, pointed out to the team of Engineer.bg the manager of the #Engineerik and chief designer of the projects – eng. Ivan Kolev.

More about what innovative technologies for drinking water treatment #Engineerik implemented in the modernization of DWTP „Enchets“, Kardzhali, Bulgaria, you can read in the next article.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKlearn#EIKnews#EIKteam#EIKwatertreatment#watertreatment#drinkingwater#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies

https://xn--e1aabhzcw.bg/vik/events/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%BF%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%86-%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8?fbclid=IwAR3b7zOizAeQ1aV2UlD5jcf9PvDu_BHhALzTYQnrLyALx0fjVYLYt5F-O6Q