В края на Q4 за 2022г. ние от ИНЖЕНЕРИК с удоволствие можем да споделим някои от нашите успехи през изминалата година!

Екипът на #Инженерик#EIKteam постигна високи резултати, които може да се видят в следващите редове.

1. Подписахме NDA за партньорство с няколко международни компании за проектиране и управление на проекти във връзка с модернизацията на различни по видове и производствен капацитет индустриални предприятия.

Някои от тях са едни от най-големите и значими индустриални предприятия в България.

2. Предстои стартирането по изготвянето на инвестиционен проект за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стара Загора;

3. Стартирахме работа по изготвянето на инвестиционно проектиране за Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Обзор;

4. Завършихме проектирането в Работна фаза на Пречиствателна станция за питейни води Енчец, гр. Кърджали.

5. Приключихме проектирането в Техническа фаза за обект „Доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“, гр. София“, като имаме издадено разрешение за строеж и започване на процеса по изпълнение на СМР.

6. Завърши процесът по изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция на вътрешната мрежа в гр. Тутракан“.

7. Упражнявахме и ще продължим да упражняваме през 2023г. авторски надзор на 7 инвестиционни проекта във фази Работна и Техническа със стойност на СМР от близо 82 милиона лева.

Предоставянето на висококачествени услуги е от решаващо значение за подобряване на градската и индустриалната инфраструктура.

Нашият мениджмънт е съсредоточен върху качеството и ефективността. Ние непрекъснато подобряваме нашите стандарти, технологии и провеждаме непрекъснати обучения.

Качеството е в основата на всичко, което правим!

„Ние вярваме, че разходите са по-важни от качеството, но качеството е най-доброто средство за намаляване на разходите.“

Genichi Taguchi