Инженерик проектира и поддържа инфраструктура, с която се подобряват оперативните и финансовите резултати в индустрията!

#Инженерик проектира и поддържа инфраструктура, с която се подобряват оперативните и финансовите резултати в индустрията.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKlearn#EIKindustry

https://xn--e1aabhzcw.bg/vik/reviews/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F?fbclid=IwAR3Hv4Q9ANmKuj3DHsV6pDRVNANoNiSXaEw_GkJH4pBil-zoR2-YHz84n_o#