ИНЖЕНЕРИК успешно завърши поредица отговорни обекти през второто и трето тримесечие на 2022г.!

🤓През второто и третото тримесечие на настоящата 2022 година екипът на фирма #ИНЖЕНЕРИК успешно завърши поредица отговорни обекти.🏗

Това включва реконструкция на магистрален водопровод и главни водопроводи на ВС „Боровица“, реконструкция на ПСОВ Обзор. Също така в този период приключи и строителството на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа за гр. Тутракан“.💯❗️

Гордеем се с всички колеги взели участие, както в проектирането, така и в процеса на изпълнение на СМР.

За екипa на #ИНЖЕНЕРИК е истинско удоволствие да работи с такива професионалисти.

#Engineerik#EIKnews#EIKprojects#EIKTeam#EIK

https://bg.profiland.net/articles/inzhenerik-uspeshno-zavrshi-otgovorni-obekti-vv-vodniya-sektor?fbclid=IwAR1Z2wf6VLK292K0CQGTxeysZzbKqdpyNoyX88-K8URSK3gL__GVjpbz1tc