ИНЖЕНЕРИК предоставя комплексни услуги за клиенти търсещи алтернативна и възобновяема енергия!

🤓👉 Екипът на #ИНЖЕНЕРИК предоставя комплексни услуги за клиенти търсещи алтернативна и #ВъзобновяемаЕнергия.

Опитът на компанията стъпва върху възобновяеми и алтернативни #енергии, включващи използването на #биомаса

и #ГеотермалнаЕнергия, както и слънчеви, вятърни и водноелектрически системи. 👇

#ИНЖЕНЕРИК благодари на нашия медиен партньор в лицето на #ELMEDIA, за представянето на нашите услуги в #ИНФРАБИЛД.

#Engineerik#EIKnews#EIKlearn#EIKres#EIKteam

#ИНЖЕНЕРИК#Проектиране#ВъзобновяемиЕнергийниИзточници#ГеотермалнаЕнергия#Хидроенергия#АнаеробноСтабилизиране

https://bg.profiland.net/articles/inzhenerik-predlaga-kompleksni-resheniya-za-vzobnovyaemi-energiyni-iztochnici?fbclid=IwAR06ugzZ-DewpZzJC3fRBjKt87EthlZ4Cn_l9Lgy5lbkefesHjFVDGZwkTA