Геотермалната индустрия и работната сила са подобни на петрола и газа, което представлява възможност за преход на квалифицирани работници!

„Повечето геотермални работни места са по своята същност местни и са свързани със сондиране и изграждане на кладенци, които трябва да се извършват от местна работна сила. Геотермалната индустрия и работната сила са подобни на петрола и газа, което представлява възможност за преход на квалифицирани работници, както и на цели общности и оборудване от изкопаеми горива към чиста енергия.“

В България в разкрит едва около 10% от потенциала на термоминералните води!

„Хидрогеотермалният потенциал в Дунавската равнина и по-голямата част от Лудогорието е представен от огромни обеми горещи солени разтвори и разсоли, акумулирани в резервоари на мезозойска и палеозойска възраст. Те са затворени, статични, разположени върху 20 000 кв.км.

По същество представляват гигантски акумулатори на геотермална енергия. Най-плиткият и най-комерсиален засега резервоар се простира на площ около 8 000 кв. км в средната част на Дунавската равнина и две малки зони във Врачанския и Видинския район.“

#Engineerik#EIKnews#EIKlearn#EIKres#EIKteam

https://www.economic.bg/…/sa-sht-iskat-da-osyshtestvjat…