Съхранение на енергия, се базира на квантовите батерии!

В последната ни публикация #ENGINEERIK#ИНЖЕНЕРИК споделихме опита на Швейцария при изграждането и пускане в експлоатация на „Водна батерия“ (ПАВЕЦ) с капацитет на съхранение от 20 милиона kWh, еквивалент на 400 000 електрически автомобила, насочена към подпомагане на стабилизирането на енергийната мрежа в страната и други свързани мрежи в Европа.

С настоящата публикация обръщаме внимание върху една друга идея разработвана от учените на #IBM и #MercedesBenz за съхранение на енергия, се базира на квантовите батерии.

„Авангардната версия на квантовата физика на батерия, която може да издържи милиони километри между зарежданията.“

Може да проследите в следващите ни публикации какви други налични технологии за производство и съхранение на възобновяема енергия са разработени до този момент и кои от тях предстоят да се докажат като надеждни в дългосрочен план.

#ENGINEERIK#ИНЖЕНЕРИК#EIKlearn#EIKnews#EIKres#EIKteam