Капиталовата нужда от инвестиции в нови инфраструктури и модернизиране на остарялата инфраструктура е огромна.

Доставките на енергия, вода, транспорт, телекомуникации и информационни услуги за подобряване на живот и улесняване на икономическото развитие са свързани с изграждането на #TheNextGenerationofInfrastructure.

Днешните инфраструктурни системи се променят драстично. Те стават все повече и повече уеб-базирани, взаимосвързани и транснационални, с все по-фрагментирана публична и частна собственост.

Капиталовата нужда от инвестиции в нови инфраструктури и модернизиране на остарялата инфраструктура е огромна.

В платформата на #InternationalWaterAssociation#IWAlearn може да откриете организирания от #TUDelft онлайн курс #TheNextGenerationofInfrastructure, чрез който ще имате възможност да общувате с колеги от цял ​​свят обсъждайки голям брой казуси.

#ИНЖЕНЕРИК#ENGINEERIK#EIKLearn#TUDelft#onlinecourse#NextGenerationInfrastructure#watermanagement#energyefficiency