Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“

#ENGINEERIK ви представя кратко видео за инвестиционен проект „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“;

Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000 м3 и до НР 5000 м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000 м3“

Фаза на проектиране – Работен проект.

– Фаза на изпълнение – Стартиране процеса на строителство и авторски надзор.

Може да ни последвате в нашия Youtube канал „ENGINEERIK“.