Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово

#ИНЖЕНЕРИК💧 приключи инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“.

Основни характеристики на обекта:

Проектиране на 16224,56 м водопроводна мрежа (без сградни отклонения), 19221,94 м канализационна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях: 551 броя СВО, 991 броя СКО, 4 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахта регулатор на налягане в населено място с. Калипетрово.🚰

Обхватът на проекта включва проектиране във фаза Технически проект, съгласуване на проекта и съдействие при издаване на Разрешение за строеж.🏗

👷‍♀️Екипът ни изказва своите благодарности към „Водоснабдяване и Канализация“ ООД Силистра за оказаното от тяхна страна съдействие.