Технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки

С настоящата публикация можете да се запознаете с уебинар организиран от #IWA, в който се представят настоящи технологии за оползотворяване на енергия от вода и утайки, заедно с обещаващи иновации. Темите, които са обхванати, включват възстановяване на енергия от вода чрез централно отопление и охлаждане и възстановяване на енергия от утайки чрез анаеробно разграждане и/или изгаряне. Накрая са обсъдени бъдещите перспективи за възстановяване на енергия във водния сектор.

https://iwa-network.org/…/circular-economy-tapping-the…/