Директивата за утайките от отпадъчни води

Европа е с голямо разнообразие между окръзи и региони по отношение на околната среда, социалната среда и икономически ситуации. Въпреки това нашите цели са общи, като например да живеем в проспериращо и приобщаващо общество, с безопасна и устойчива околна среда.

Следващото четиво на Европейската асоциация по водите (EWA) е създадено с цел запознаване с оценката на директивата за утайките от отпадъчни води от заинтересовани страни.

Ролята на Директивата за утайките от отпадъчни води трябва да гарантира, че обработката и изхвърлянето на утайките е безопасно и интегрирано действие чрез кръгова икономика, осигурявайки безопасна околна среда и здраве на хората.

https://www.ewa-online.eu/…/EWA_postion_paper_sewage_sludge…