Наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода

Университетът #cranfielduniversity👩‍🏫 разработва наномембранна тоалетна, която ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода.

Нано мембранната тоалетна ще може да обработва човешки отпадъци на място без външна енергия или вода. Тя е предназначена за едно домакинство (еквивалентно на 10 души). Изплакването използва уникален въртящ се механизъм, без да се използва вода, като същевременно блокира миризмата и изгледа на потребителя към отпадъците.💦

Разделянето на твърдите вещества (фекалиите) се осъществява главно чрез утаяване. Свободно свързаната вода (най-вече от урината) се отделя с помощта на мембрани с кухи влакна с ниска температура на преход. Уникалната наноструктурирана мембранна стена улеснява транспорта на вода в парно състояние, а не като течно състояние, което води до високо степен на елеминиране на патогени и някои миризливи летливи съединения. Водата ще се събира за повторна употреба на ниво домакинство при измиване или напояване.🌳

След отделяне на несвързана вода, остатъчните твърди вещества се транспортират чрез механичен винт в горивна камера, която ще ги превърне в пепел и енергия. Енергията ще задвижва мембранните процеси и може да има допълнителна енергия за зареждане на мобилни телефони или други елементи с ниско напрежение. 👈

#waterinnovation#wastewatersanitation#waterrecycling

https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/nano-membrane-toilet?fbclid=IwAR06ugzZ-DewpZzJC3fRBjKt87EthlZ4Cn_l9Lgy5lbkefesHjFVDGZwkTA