IWA Webinar: AI-empowered Asset Management

Ние от ИНЖЕНЕРИК ЕООД приветстваме всички:

☑️политици;

☑️регулатори;

☑️публични институции;

☑️общини;

☑️️мениджъри на комунални услуги;

☑️консултанти;

☑️изследователи;

☑️студенти;

☑️други заинтересовани страни в управлението на активи;

☑️всеки, който се интересува от изкуствен интелект и управление на водите.

да вземат участие в Уебинар на тема „AI-empowered Asset Management“.

Чрез този уебинар участниците ще:

✔️Научат за инструментите за изкуствен интелект, налични на пазара за управление на активи;

✔️Разберат потенциала за изкуствен интелект при управлението на активите на градските водни мрежи;

✔️Обмислят и вземат под внимание несигурностите в процеса на вземане на решения;

✔️Постигнат информираност за необходимостта от текущи изследвания и перспективи за дигитализация.