Лос Анджелис планира да рециклира отпадъчни води, като те ще бъдат част от водоснабдяването на града.

През последните години идеята за създаване на кръгова икономика – при която всички ресурси, постъпващи в нашите градове се рециклират след използването им – се утвърди. Сега редовно рециклираме хартия, стъкло и остатъци от храна, както и части от разрушени сгради и рушащи се магистрали. Широко разпространеното рециклиране на отпадъчни води може да бъде следващата стъпка.

Повторното използване на канализационни води не е нещо ново. В продължение на векове хората използват отпадъчните си води за напояване. Преди около 50 години, инженерите разработиха технологии, които им позволиха да превърнат водите формирани през ежедневието на хората, обратно в питейна вода.

Ще се радваме да споделите, какво мислите по следните въпроси:

– Какво градовете трябва да преодолеят, за да се случи това⁉️💬🗒

– Как да се преодолее отвращението, предизвикано от пиенето на регенерирани отпадъчни води⁉️💬🗒

#waterreuse#waterinnovation#waterrecycle#ENGINEERIK