Днес „ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД навършва 2 години от своето създаване!

Благодарим на всички наши партньори за подкрепата и доверието през тези две години съвместна работа!

Екипът на ИНЖЕНЕРИК постигна изключително високи резултати 📈 за изминалите 2 години, включващи:

– Успешно завършени 11 проекта с направление ВОДИ, ОТПАДЪЦИ и ИНДУСТРИЯ❗️

Успешно завършен международен проект към JOINT RESEARCH CENTER – THE EUROPEAN UNION SCIENCE HUB❗️

– Стартиране работа по 8 проекта с обща стойност на строително монтажни работи от над 89 милиона лева❗️

Семейството на ИНЖЕНЕРИК не престава да се разраства като към настоящия момент ние набираме кадри с богат опит както на локално ниво така и на международно.

За изминалите 2️ години успяхме да създадем култура, основана на уважение, доверие и приобщаване.

След успешните първи две години, амбиции на ИНЖЕНЕРИК са да затвърдят своето лидерство на една от най-бързо развиващите се млади компании в страната!

#happybirthdayengineerik🍾🍾🍾🍾#ENGINEERIK