Oбява за работа: ВиК Проектант – Профил Пречистване на води

Вълнувате ли се от бъдещето? Водите ли се от възможността да работите по някои от най-предизвикателните и сложни проекти в България и по света и да се учите от най-добрите? Ние да!

Иновациите, непрекъснатия стремеж за развитие и дигиталността са в основата на всичко, което правим в „ИНЖЕНЕРИК ЕООД“.  

Работим заедно, за да създадем култура, основана на уважение, доверие и приобщаване.

Приемаме гъвкавата работа и винаги сме отворени за обсъждане на вашите индивидуални нужди, така че да можете да създадете свой собствен опит с нас.

Относно позиция Инженер-проектант на Пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води,

Вашата дългосрочна кариера с една от най-добрите бързо разрастващи се млади проектантски фирми в България започва тук. Като член на разрастваща се общност от енергични, страстни и интелигентни професионалисти, ще имате възможност да се развивате като бъдещ ръководител и иноватор, да работите с колеги, които предлагат нови перспективи, и да научите основите на инженеринга, планирането и консултациите в клиентска среда.

Като част от нашия екип, ще имате възможности за:

 • Проектиране на технологични процеси, прединвестиционни проучвания, концептуално и детайлно проектиране във всяка една фаза от инвестиционния процес (ПИП, ИП, ТП, РП);
 • Използване на специализирани програмни продукти в процеса на подготовка на оферти и за  проектиране:
  • WEST by DHI and Lynx ASM1 (Activated Sludge Model No. 1);
  • Belebungs-Expert –ATV 131 (DWA);
  • ROSA System Design Software for Drinking water treatment designing;
  • МS Project.
 • Изготвяне на проекти за управление на активи;
 • Управление на големи инфраструктурни проекти  в частния и в обществения сектор;
 • Работа и сътрудничество с външни консултанти, партньорски фирми, държавни институции, национални и международни организации за  реализиране на успешни проекти и постигане на изключителни резултати за нашите клиенти;

За да кандидатствате по настоящата обява, трябва да притежавате:

 • Степен на завършено образование:
  •     Висше техническо образование – Магистър, Строителен инженер;
  •     Профил: ВиК – Пречистване.
 • Високо професионално ниво на работа с: AutoCAD, МS Office (използването на макроси е предимство);
 • Опит в проектирането в областта на пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, проучвания на вариантни решения, изготвяне на подробна проектна документация;
 • Умения за анализиране на налични изработени инженерни проекти, включително финансови, нефинансови оценки и анализ на риска;
 • Познаване на нормативната уредба, правилници, стандарти и изисквания за изготвяне на проекти;
 • Мотивираност със способност за автономна работа, да сте ръководили и/или работили в рамките на мултидисциплинарен екип;
 • Отлични писмени и словесни умения, със способност да се комуникират сложни задачи в кратки срокове.
 • Креативно и критично мислене за изготвяне на стратегии при изпълнение на проекти и оценка на проекти;
 • Умения да:
  • комуникирате, планирате и организирате работните задачи на високо ниво;
  • определяте ключови рискове;
  • изпълнявате промени в динамична среда с бързи темпове;
  • спазвате срокове и последващи действия по поети ангажименти;
 • Силно развити умения в областта на математиката и компютърната грамотност;
 • Владеене на Английски език на работно професионално ниво;
 • Валидна шофьорска книжка категория „В”;

Предимство ще имат кандидатите, които притежават:

 • Доказан опит в изготвяне на Регионални прединвестиционни проучвания;
 • Доказан опит относно:
  • Проектиране и/или ръководене на проект за пречиствателни станции за отпадъчни и/или питейни води;
  • Проектиране и/или ръководене на проект за санитарно охранителни зони;
  • Анализ на техническото състояние на съоръженията при водоизточниците и помпените станции и анализ на качеството на водата;
 • Доказан опит в упражняване на авторски надзор;
 • Опит при работа с една от следните програми: MS Project, WEST by DHI, Lynx ASM1 (Activated Sludge Model No. 1), Aqua Designer, Belebungs-Expert –ATV 131 (DWA), ROSA System Design Software for Drinking water treatment designing и/или други;

Ние предлагаме:

 • Работа на постоянен трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за гъвкаво работно време и работа от вкъщи;
 • Програма за допълнително възнаграждение и признаване на служителите;
 • Допълнителни социални бонуси за служители;
 • Наставничество за собствено  развитие и възможност да наставлявате другите;
 • Програми за обучение и развитие, включително глобални програми, онлайн обучение и обучение на работното място, включващо:
  • Вътрешна платформа за повишаване на квалификацията;
  • Външни платформи за дистанционно обучение (TU Delft E-Learning, COURSERA, EDX courses и др.) и WEBINARS (IWA, AWWA и др.);
  • Посещение на национални и международни семинарии конференции(БАВ, DWA, IWA, IFAT и др.).
 • Професионални членства.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

В зависимост от епидемиологичната обстановка в страна, интервюто може да се проведе и дистанционно, с помощта на онлайн платформа.

Може да изпратите вашата кандидатура на адрес:  vmihaylova@engineerik.com

С Уважение,

Екипът на ИНЖЕНЕРИК ЕООД