Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

На 11.02.2020г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изготвяне на проект във фаза пред инвестиционно проучване за обект „Локална пречиствателна станция за предприятие за рециклиране на пластмаса“.

Пред инвестиционното проучване ще включи определяне на седмични отпадъчни промишлени водни количества и замърсености формиране на площадката на даденото предприятие и изготвяне на технологични решения за изграждане на локална пречиствателна станция (ЛПСОВ).

След стартиране на работата по изготвяне на проекта е предвидено да се извършат следните встъпителни основни дейности с цел изпълнение на проекта:

  • Дейности по обследване на наличната изходна информация с цел изработване на технологична схема и варианти на пречиствателно съоръжение.
  • Запознаване със съществуващата документация;
  • Запознаване с режима на работата на предприятието и местата на формиране на отпадъчните води;
  • Провеждане на мониторингова програма относно формираните отпадъчни водни количества и замърсености.

От проведените анализи и мониторинг следва да се изготви:

  • Предварителни технологични изчисления на база протоколи от направените Анализи;
  • Избор на технологична схема / технология за пречистване на отпадъчните води, при предоставени вариантни решения, съвместно с възложителя.