Международна седмица на водата в Сингапур, 5-9 Юли 2020г.

Изключително ни е приятно да ви поканим на Международната седмица на водата в Сингапур.
Ние също ще бъдем част от водната седмица, представени от нашия Управител – стр.инж.|инж.хим. Иван Колев.

Той ще даде своя принос като рецензент на следните 15 теми:
1. Тема 1А: ВиК мрежово планиране, проектиране и изпълнение – Основни показатели за ефективност за управление на мрежата;
2. Тема 1А: Управление на мрежовите/линейните/ активи – Анализ на авариите в тръбопроводните системи и анализ, базиран на риска, за мониторинг / обновяване на мрежата;
3. Тема 1А: Управление на мрежовите/линейните/ активи – Оценка на състоянието, технологии за поддръжка и рехабилитация на тръби;
4.. Тема 1B – Основни и усъвършенствани процеси за обработка на водата – Управление на утайките при пречистване на водата;
5. Тема 1В – Основни и усъвършенствани процеси за обработка на водата – Съвременни процеси на окисляване;
6. Тема 1В: Повторно използване на водата – Планиране и изпълнение на проекти за повторна употреба на вода;
7. Тема 1В: Опресняване на морската вода – иновации и оптимизация на процеса;
8. Тема 1B: Сензори и изкуствен интелект в процесите на пречистване на водата – Управление на активи с интелигентни технологии;
9. Тема 2: Цялостна устойчивост на процесите и управление на активите – опит в мониторинга на състоянието и предвиждащото поддържане на активи и оборудване за пречистване на отпадъчни води;
10. Тема 2: Интензификация на процеса в съоръженията за пречистване на отпадъчни води – Интегрирани био-физико-химични подходи за интензификация на процеса;
11. Тема 2: Пречистване и управление на отпадъчните води в развиващите се страни – Non-Sewered and on site sanitation systems;
12. Тема 3: Водно-мъдри общности – Многосекторни / частно-публични бизнес партньори за споделяне на риска, разходите и ползите от интегрираното управление на градските води;
13. Тема 4: Системен подход към услугите за снабдяване с питейна вода и канализация – WSPs, SSPs, WASH нормативни указания, Стандарти, Норми и добри практики;
14. Тема 4: Опасности, рискове, третиране и дезинфекция на отпадъчните води – дезинфекция на отпадъчни води: регулиране, спецификация и подходящи технологии;
15. Тема 4: Интегриране на многократното използване на водните ресурси във вътрешни водохранилища / резервоари – Безопасно управление на водохранилищата: цъфтеж на водорасли, векторен контрол и защита от замърсяване;.