Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“

На 01.08.2019г. стартирахме работа по проект „Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“.

Проектната разработка обхваща ВиК мрежата на гр. Ловеч в район със  следните граници:

  • ул. „Стара планина“ – ОТ 276 – 265 – 266 – 259 – ОТ 258;
  • ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 – ОТ 266;
  • ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 – ОТ 266;
  • ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 – ОТ 266;

ОБХВАТ, СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМАТ

  • Фаза – работна;
  • Части на ИП: Канализация, Геодезия, Конструкци, Временна организация на движението, ПБЗ по време на строителството;
  • Детайли за Отводняване зона около югозападен изход/вход ЖП подлез
  • Количествено-стойностната сметка и да се изработят