нашите услуги

Консултиране & Проектиране

Нашият опит обхваща проектирането на процеси, прединвестиционни проучвания, концептуално и детайлно проектиране. В ИНЖЕНЕРИК можем да Ви помогнем както с проектирането на нови съоръжения, така и с модернизацията на съществуващи.

Управление на активи

Разработването на точна методика за управление на активи е начина за определяне на критичните местата в системата. Това са точките спрямо които разходите са от решаващо значение за управление на рисковете, свързани с потенциални аварии на активи.

ИСКАТЕ ЛИ ДА...

Разгледате нашите последни публикации?

Консултирате с нашите експерти?

Нашето управление

Предоставянето на висококачествени услуги е от решаващо значение за подобряване на градската и индустриалната инфраструктура. Нашият мениджмънт е съсредоточен върху качеството и ефективността. Ние непрекъснато подобряваме нашите стандарти, технологии и  провеждаме напрекъснати обучения.

Качеството е в основата на всичко, което правим!

„Ние вярваме, че разходите са по-важни от качеството, но качеството е най-доброто средство за намаляване на разходите.“

Genichi Taguchi

последвай ни в

5/5

За нас

ИНЖЕНЕРИК ЕООД планира и проектира градската и индустриалната инфраструктура на бъдещето. Ние правим това, като предлагаме качествени услуги в областта на консултирането и проектирането, управлението на проекти и управлението на активи с направления индустрия, води, отпадъци и възобновяеми енергийни източници. 

От бизнеса се иска да направи повече от всякога като решава социални и екологични проблеми. В резултат на това ИНЖЕНЕРИК ЕООД поема отговорността да изгражда устойчива инфраструктура, като намалява екологичния отпечатък успоредно с подобряването на оперативните и финансови резултати.