Управление на проекти

ИНЖЕНЕРИК следва основните принципе и практики в управлението на проекти включващи иницииране, планиране, изпълнение, контрол и приключване на проект за постигане на конкретни цели и изпълнение на заложените критерии в посочения срок. Основното задължение за нас е да постигнем всички цели на проекта в рамките на дадените ограничения и несигурности.

Като ръководители на проекти можем да ви помогнем с:

 

 • Стратегическо консултиране
 • Възможност за изпълнение на проекта
 • Подготовка на проекта
 • Реализация на проекта
project-management-2427997

Основните ни дейности обхващат публичния и частния сектор, помагайки на индустриите в:

 •  Земеделието
 • Минно дело и металургия
 • Метали
 • Химическа и фармацевтична промишленост
 • Храни и напитки
 • Микро електроника и машинни инструменти
 • Нефтена промишленост
 • Енергия