НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СЪГЛАСНО ЗУТ

Осигуряваме ефективен надзор по време на строителство, който включва следните ключови услуги:

  • Строителен надзор съгласно изискванията на ЗУТ: Нашите специалисти осигуряват стриктен строителен надзор, гарантирайки съответствие с всички изисквания на Закона за устройство на територията;
  • Координатор по безопасност и здраве за етапа на строежа: За вашата безопасност и увереност, предоставяме професионален координатор, грижещ се за безопасността и здравето по време на строежа;
  • Изготвяне на технически паспорт: Нашите експерти подготвят подробен технически паспорт, включващ всички необходими данни за успешното завършване на проекта;
  • Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа: Специализирано лице с лиценз се грижи за заснемането и правилното нанасяне в кадастъра на строежа, съобразено с изискванията на Закона за кадастъра и имотните отношения.

С нас получавате не само строителен надзор, но и комплексно решение, гарантиращо успеха на вашия строителен проект.

Инженерик ЕООД предлагам също така комплексни инженерни решения, които обхващат различни аспекти на строежа, включително услуги, свързани със стандартите на FIDIC – Международната федерация на инженерите-консултанти.

УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО FIDIC

Инженер по FIDIC: Нашият екип от опитни инженери в областта на Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) предоставя професионални консултации и услуги. Инженерите по FIDIC в Инженерик ЕООД са специализирани в управлението на инфраструктурни проекти, спазвайки стандартите и изискванията на този международен инженерен кодекс.

  • Управление на Договори: Инженерите по FIDIC се грижат за професионалното управление на договорите, гарантирайки прозрачност и съответствие със зададените критерии.

  • Решаване на Спорове: Специализираният екип на Инженерик ЕООД предоставя ефективни и бързи решения при възникване на спорове, съобразно принципите на FIDIC.

  • Техническа Експертиза: Нашите инженери осигуряват техническа експертиза, гарантирайки висок стандарт на качество и съответствие с изискванията на FIDIC.

С Инженерик ЕООД получавате не само гаранция за строителен надзор, но и интегриран подход, обхващащ и инженерни услуги по FIDIC. Ние сме тук, за да осигурим успешното завършване на вашия строителен проект, спазвайки най-високите стандарти в инженерната област.

Свържете се с нас, за да разговорим как можем да допринесем за успеха на вашия проект!